M&A

AGS Forsikrings erfaring og kontaktnett gir deg direkte tilgang til et av Lloyds
ledende syndikater Neon Syndicate innen M&A Forsikringer.

Hva kan omfattes?

  • Tap knyttet til avtalebrudd av garantier ifm. Aksjeavhendelsesavtalen (SPA)
  • Tap knyttet til skatteforpliktelser (v/SPA)
  • Bedrageri/svik fra selger (Buyer side)
  • Saksomkostninger (defence cost)
  • Garantiperioder som samsvarer SPA
  • Kostnader til konstruksjonsfeil og asbest knyttet til eiendomssalg

Hva omfattes ikke?

  • Kjente forhold for forsikringstaker
  • Bedrageri fra selger (Seller side)
  • Pensjonsforpliktelser
  • Prisklausuler
  • Completion accounts/locked box
  • Forhold knyttet til intern prising

Interessert?

Ta kontakt med oss:

Lars-Petter Myklebost
Mobil: 484 04 100
E-post: lpm@agsforsikring.no