M&A

AGS Forsikrings erfaring og kontaktnett gir deg direkte tilgang til et av Lloyds ledende syndikater Neon Syndicate innen M&A-forsikringer.

Hva kan omfattes?

 • Tap knyttet til avtalebrudd av garantier ifm. Aksjeavhendelsesavtalen (SPA)
 • Tap knyttet til skatteforpliktelser (v/SPA)
 • Bedrageri/svik fra selger (Buyer side)
 • Saksomkostninger (defence cost)
 • Garantiperioder som samsvarer SPA
 • Kostnader til konstruksjonsfeil og asbest knyttet til eiendomssalg

Hva omfattes ikke?

 • Kjente forhold for forsikringstaker
 • Bedrageri fra selger (Seller side)
 • Pensjonsforpliktelser
 • Prisklausuler
 • Completion accounts/locked box
 • Forhold knyttet til intern prising

Interessert?

Ta kontakt med oss:

Lars-Petter Myklebost
Mobil: 484 04 100
E-post: lpm@agsforsikring.no